רש"י על יחזקאל מג כג

<< רש"י על יחזקאל • פרק מג
א • ג • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כז • 


"מחטא" - מלטהר