רש"י על יחזקאל מב טו

<< רש"י על יחזקאל • פרק מב
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • כ • 


"ומדדו סביב סביב" - לכל היקף הר הבית מבחוץ