רש"י על יחזקאל מב ז

רש"י על יחזקאל • פרק מב >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • כ • 


"וגדר אשר לחוץ וגו'" - המפסיק בין הלשכות והחצר החיצונה של צד מזרח

"ארכו חמשים אמה" - מן הצפון לדרום