רש"י על יחזקאל לד כג

רש"י על יחזקאל • פרק לד
ב • ד • ו • ח • י • יא • יב • טז • יז • יח • יט • כ • כג • כה • כו • כט • לא • 


"עבדי דוד" - מלך מזרעו