רש"י על יחזקאל כז לה

רש"י על יחזקאל • פרק כז >>
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לב • לג • לה • לו • 


"רעמו פנים" - זעומי פנים וכן בעבור הרעימה (שמואל א א) וכן כל תלונה תורעמתא