רש"י על יחזקאל כז כה

<< רש"י על יחזקאל • פרק כז >>
ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לב • לג • לה • לו • 


"אניות וגו'" - שרותיך הם היו לך לערבה ומישור כשם שהמישור הוא דרך כבושה להביא בו סחורה לעיר היושבת ביבשה היו לך תחתם אניות תרשיש מסילה להביא מערבך לתוכך

"שרותיך" - לשון שרון ומישור ודוגמתו עלו בשרותיה (ירמיהו ה)

"ותמלאי ותכבדי מאד" - הביאו לתוכך משא רב והכבידו משאך יותר מדאי