רש"י על יחזקאל כג מט

רש"י על יחזקאל • פרק כג
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מז • מט • 


"ונתנו זמתכנה" - עליכן שופטיכן יתנו את משפט זמתכן בראשיכן