רש"י על יחזקאל כג ד

<< רש"י על יחזקאל • פרק כג >>
ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כח • ל • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מז • מט • 


"ושמותן" - בכינוי אהלה ואהליבה

"ושמותן" - הראשונים שומרון היא שאני מכנה אהלה שנעשית אהל מתחילה לעגלי ירבעם ובית הבעל לאחאב ואע"פ ששומרון לא נבנתה אלא בימי עמרי קורא את מלכי ישראל על שמה שמשנבנית נעשית ראש

"אהליבה" - על שם שאהלי היה בה ומקדשי