רש"י על יחזקאל ה ג

<< רש"י על יחזקאל • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יג • יד • טו • טז • 


"וצרת אותם בכנפיך" - אלו מתי מעט שיגלו לבבל ויחיו