רש"י על יחזקאל ה יד

<< רש"י על יחזקאל • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • יג • יד • טו • טז • 


"ולחרפה" - דישטרוי"ר בלע"ז