רש"י על יהושע ג יא

<< רש"י על יהושע • פרק ג >>
ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • 


"הברית אדון כל הארץ" - ברית של הקדוש ברוך הוא שהוא אדון כל הארץ ואל תתמה על הה"א של הברית שהרבה מקראות מדברים כך כמו (מלכים ב טז יז) המסגרות המכונות (ירמיהוו לא לט) העמק הפגרים

"עובר לפניכם" - מקדים לפניכם ליכנס לתוך הירדן