רש"י על זכריה ט ב

<< רש"י על זכריה • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"וגם חמת תגבל בה" - תשיג גבולה בגבול ירושלים

"צור וצידון" - גם המה בנותיה אע"פ שחכמה מאד שנתחכמה מאד וסבורה להיות לעולם גברה בחכמתה