רש"י על זכריה ז ה

רש"י על זכריה • פרק ז >>
ב • ג • ה • ו • ז • יב • יג • יד • 


"ובשביעי" - הוא צום גדליה

"הצום צמתוני אני" - ה"א נקודה חטף פתח לפי שהיא משמשת ל' תמיהא שמא לכבודי צמתם שתהיו צריכים לצום גם עתה