רש"י על ויקרא ו כג

<< רש"י על ויקרא • פרק ו
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • יד • טו • טז • יט • כ • כא • כב • כג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"וכל חטאת וגו'" - (זבחים פב) שאם הכניס מדם חטאת החיצונה לפנים פסולה

"וכל" - לרבות שאר קדשים