רש"י על ויקרא ב ו

<< רש"י על ויקרא • פרק ב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • 


"פתות אותה פתים" - לרבות כל המנחות הנאפות קודם קמיצה לפתיתה (שם)

"ויצקת עליה שמן מנחה הוא" - לרבות כל המנחות ליציקה יכול אף מנחת מאפה תנור כן ת"ל עליה אוציא את החלות ולא אוציא את הרקיקין ת"ל היא (שם)