רש"י על הושע ט ז

<< רש"י על הושע • פרק ט >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"הפקודה" - שיפקדו עונותיכם

"השלום" - תושלמת חובין

"אויל הנביא" - אף מנביאי אמת שלהם יהיו אוילים כגון חנניה בן עזור שתחלתו נביא אמת היה

"ורבה משטמה" - שהקב"ה שונא מעשיכ'