רש"י על הושע ז יד

<< רש"י על הושע • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


"כי יילילו על משכבותם" - כי על כן תבא להם יללה כך ת"י

"יתגוררו" - יש להם מגורות מגורות של דגן לפיכך יסורו וימרדו בי