רש"י על הושע ה ו

<< רש"י על הושע • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"בצאנם ובבקרם" - בקרבנותיה'

"חלץ" - נשמט כמו (שמואל ב ב) וקח לך את חליצתם בגדים שתשמט מעליהם