רש"י על הושע ה ז

<< רש"י על הושע • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


"בנים זרים ילדו" - שנתחתנו עם עכו"ם

"יאכלם חדש" - חדש אב