רש"י על דניאל יא כד

<< רש"י על דניאל • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • 


"בזה ושלל ורכוש להם יבזור" - יחלק לכל המקבלים עולם עליהם עד שיכבשו את הכל בחנופה ובחלקלקות

"יבזור" - כמו יפזר וכן בזר עמים (תהלים סח)

"ועל מבצרים" - עכו"ם יחשוב מחשבותיו להושיב (בהם) ראשי גייסותיו עד עת שיהיה הכל כבוש תחתיהם