רש"י על דניאל יא יז

<< רש"י על דניאל • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • 


"וישם פניו" - מלך הצפון לבוא בתוקף כל מלכותו של מלך הנגב

"וישרים עמו" - עם מלך הנגב גם עליהם ילחם מלך הצפון באותן הימים

"ועשה" - והצליח

"ובת הנשים יתן לו להשחיתה" - זו כנסת ישראל היפה בנשים יצוה מלך הצפון לשר צבאו להשחיתם ואומר אני שהוא אנטיוכס הרשע מלך יון שגזר גזרות על ישראל וצוה לפוליפוס שר צבאו להרוג את כל הקורא שמו יהודי כמו שכתוב בספר יוסיפון

"ולא תעמוד" - עצתו זאת

"ולא לו תהיה" - בת הנשים שעמד מתתיהו בן יוחנן ופרק עולו מעל ישראל