רש"י על דניאל ט כד

<< | רש"י על דניאלפרק ט' • פסוק כ"ד | >>
א • ב • ד • ה • ז • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"שבועים שבעים נחתך על ירושלים" - מיום חורבן ראשון בימי צדקיהו עד שיהיה בשניה

"לכלא הפשע ולהתם חטאת" - שיקבלו ישראל את גמר פורענותם בגלות טיטוס ושעבוד וכדי שיכלו פשעיהם ויתמו חטאתם ויתכפר עונותם כדי להביא עליהם צדק עולמים ולמשוח עליהם קדש קדשים הארון והמזבחות וכלי הקודש שיבואו להם ע"י מלך המשיח

"ומנין שבועים" - ארבע מאות ותשעים שנה גלות בבל ע' ובית שני ת"ך