רש"י על דניאל ט כ

<< רש"י על דניאל • פרק ט >>
א • ב • ד • ה • ז • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


"על הר קדש אלהי" - בעד הר בית אלהים שיבנה