רש"י על דניאל א יג

<< רש"י על דניאל • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יח • כ • כא • 


"וכאשר תראה" - לפי מה שתראה עשה