רש"י על דניאל א יב

<< רש"י על דניאל • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טז • יח • כ • כא • 


"נס" - לשון נסיון

"מן הזרועים" - מין קטניות תחת פת בג