רש"י על דברי הימים ב יד י

"אין עמך לעזור" - כלומר אע"פ שאנו מעטים והם רבים כחול הים ואין כח לנו בפניהם עמך לעזור בין רב לאין כח כלומר בידוע שיש לך כח לעזור לפיכך עזרנו ה' אלהינו כי עליך נשענו

"אל יעצר עמך אנוש" - אל יהיה לאויבינו לאותו אנוש כי אנוש מושל עוצר ידי עמך נגדך לנצחנו שלא יאמר נצחנו אלהיהם ד"א מפי הרב אל יהי לנו אנוש שאנו אנושים עוצר יד מלנצחם דוגמא (דברים י"א) ועצר את השמים כי עצר עצר ה' (בראשית כ') כמו אם תעצרני (שופטים י"ג)