רש"י על דברי הימים ב יב י

רש"י על דברי הימים ב • פרק יב
ז • ח • י • יב • יג • טו • 


"והפקיד על יד שרי הרצים" - לקח המגינים מבית יער הלבנון והפקידם לשרי הרצים ואח"כ השיבם אל תא הרצים חדר הרצים כלומר אל מקומם ענין אחר מפי מורי לפי שהיה דואג ממלך מצרים וממלך ישראל היו נושאין אותן לפניו