רש"י על דברי הימים ב ח יא

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק ח >>
א • ה • ט • י • יא • יב • טז • 


"העלה שלמה מעיר דוד" - היא ציון שהושיבה בעיר דוד כשלקחה והיתה שם עד כלותו לבנות את ביתו

"כי קדש המה" - כל העיר וכל הבתים

"אשר באה אליהם" - לפי שבאה אליהם ארון ה' באה לשון נקבה דוגמא (שמואל א ד') וארון ברית ה' נלקחה