רש"י על דברי הימים ב ח טז

רש"י על דברי הימים ב • פרק ח
א • ה • ט • י • יא • יב • טז • 


"עד היום מוסד בית" - מיום הוסדו עד כלותו