רש"י על דברי הימים ב ח א

<< רש"י על דברי הימים ב • פרק ח
א • ה • ט • י • יא • יב • טז • 


"ויהי מקץ עשרים שנה" - פתרון מקץ עשרים שנה שנגמר כל הבנין של בית ה' שבע שנים ואת ביתו י"ג שנים כדכתיב במלכים (שם ו)