רש"י על דברי הימים ב ד יב

"והגלות והכתרות על ראש העמודים שתים" - לשתי העמודים

"והשבכות שתים" - אלו השרשרות שנאמרו למעלה ותדע שכן הוא שהרי לא בכאן ולא במלכים מזכיר בפרשה זו בשום מקום שרשרות

"לכסות את שתי גלות הכתרות" - לכסות חלל הכותרת בשבכות ואותן ענפים כענפי חריות כמו שפירשתי