רש"י על דברי הימים ב ד ב

| רש"י על דברי הימים בפרק ד' • פסוק ב' | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • כ • כא • כב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"עשר באמה משפתו אל שפתו" - י' על י' באמצעיתו עגול סביב

"וקו שלשים באמה יסב אותו" - כל שיש בהקיפו שלשה טפחים יש ברחבו טפח

"וחמש באמה קומתו" - עומקו