רש"י על דברי הימים א כט יט

<< | רש"י על דברי הימים אפרק כ"ט • פסוק י"ט | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כט • ל • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ולשלמה בני תן לבב שלם" - להכין לבבו שלם עם אלהיו לשמור מצותיו וגו' וכן בקש שלמה יהי ה' אלהינו עמנו עד והיה לבבכם שלם (מלכים א' ח')

"ולבנות הבירה אשר הכינותי" - (אפרייטש"י בלע"ז) ועתה לפי שהכינותי וזמנתי הכל לפיכך נקל לשלמה לבנות ובלבד שתהא ידך בו