רש"י על דברי הימים א כט יז

<< | רש"י על דברי הימים אפרק כ"ט • פסוק י"ז | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כט • ל • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"וידעתי אלהי כי אתה בוחן לבב" - אתה בוחן מי שיש לו שני לבבות אחד לטוב ואחד לרע

"ומישרים תרצה" - ולב טוב ויושר תרצה וכי אני יודע שביושר לבבי שישרתי לטוב לבבי ללב א' בהתנדבותי את כל אלה ומן עמך שהתנדבו פתרון בשלי אני בקי ויודע ובשל אחרים איני יודע אלא מה שראיתי שבשמחה התנדבו אני אומר

"ועתה עמך הנמצאו פה ראיתי בשמחה להתנדב לך" - כלומר ראיתי ששמחו בהתנדבם ואיני יודע אם מרצון לבם היה כדכתיב וישמחו העם על התנדבם

"הנמצאו פה" - הנמצאים כאן הם הכתובים למעלה ויקהל דוד את כל שרי ישראל וגו' אבל עשירי ישראל כולם אשר בכל עיר ועיר לא נמצאו פה ועל כן רבונו של עולם נתמעטה הנדבה שאילו היו שאר כל ישראל כאן אז התרבה הנדבה