רש"י על דברי הימים א כג כז

רש"י על דברי הימים א • פרק כג >>
כז • כח • לא • 


"המה מספר בני לוי מבן עשרים שנה ולמעלה" - כלומר אז תיקן דוד משמרות אלו כשיבא שלמה בנו שיהיו מזומנים לו