רש"י על דברים כב כ

רש"י על דברים • פרק כב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כו • 


"ואם אמת היה הדבר" - (שם) בעדים והתראה שזנתה לאחר אירוסין