רש"י על דברים יח יד

<< רש"י על דברים • פרק יח >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • כ • כא • כב • 


"לא כן נתן לך וגו'" - הקב"ה לשמוע אל מעוננים ואל קוסמים שהרי השרה שכינה על הנביאים ואורים ותומים