רש"י על דברים יג יג

רש"י על דברים • פרק יג >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


"לשבת שם" - (ספרי) פרט לירושלים שלא ניתנה לדירה

"כי תשמע וגו' לאמר" - אומרים כן יצאו וגו'