רש"י על דברים יג י

<< רש"י על דברים • פרק יג
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


"כי הרג תהרגנו" - (אם יצא מב"ד זכאי החזירהו לחובה) יצא מב"ד חייב אל תחזירהו לזכות (ספרי)

"ידך תהיה בו בראשונה" - מצוה ביד הניסת להמיתו לא מת בידו ימות ביד אחרים שנא' ויד כל העם וגו'