רש"י על דברים יג ו

<< רש"י על דברים • פרק יג >>
א • ב • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


"סרה" - דבר המוסר מן העולם שלא היה ולא נברא ולא צויתיו לדבר כן דישטודר"א (בלע"ז אבווענדונג)

"והפדך מבית עבדים" - (ספרי) אפי' אין לו עליך אלא שפדאך דיו