רש"י על דברים ב לג

<< רש"י על דברים • פרק ב >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • טו • יז • יח • כ • כג • כה • כו • כט • לא • לב • לג • לד • לז • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ואת בניו" - בנו כתיב שהיה לו בן גבור כמותו