רש"י על דברים ב כג

| רש"י על דבריםפרק ב' • פסוק כ"ג |
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • טו • יז • יח • כ • כג • כה • כו • כט • לא • לב • לג • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


דברים ב', כ"ג:

וְהָֽעַוִּ֛ים הַיֹּשְׁבִ֥ים בַּחֲצֵרִ֖ים עַד־עַזָּ֑ה כַּפְתֹּרִים֙ הַיֹּצְאִ֣ים מִכַּפְתֹּ֔ר הִשְׁמִידֻ֖ם וַיֵּשְׁב֥וּ תַחְתָּֽם׃


"והעוים היושבים בחצרים וגו'" - (חולין ס) עוים מפלשתים הם שעמהם הם נחשבים בספר יהושוע שנאמר (יהושע יג) חמשת סרני פלשתים העזתי והאשדודי והאשקלוני והגתי והעקרוני והעוים ומפני השבועה שנשבע אברהם לאבימלך לא יכלו ישראל להוציא ארצם מידם והבאתי עליהם כפתורים והשמידום וישבו תחתם ועכשיו אתם מותרים לקחתה מידם