רש"י על דברים א מא

<< רש"י על דברים • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לו • לז • מ • מא • מב • מד • מה • מו • 


"ותהינו" - ל' (במדבר יד) הננו ועלינו אל המקום זה הל' שאמרתם לשון הן כלומר נזדמנתם