רש"י על בראשית מט טז

<< רש"י על בראשית • פרק מט >>
א • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לג • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"דן ידין עמו" - ינקום נקמת עמו מפלשתים כמו כי ידין ה' עמו

"כאחד שבטי ישראל" - כל ישראל יהיו כאחד עמו ואת כולם ידין ועל שמשון נבא נבואה זו ועוד יש לפרש כאחד שבטי ישראל כמיוחד שבשבטים הוא דוד שבא מיהודה