רש"י על בראשית מו ב

<< רש"י על בראשית • פרק מו >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • י • טו • יט • כו • כח • כט • ל • לא • לד • 


"יעקב יעקב" - לשון חיבה