רש"י על בראשית לד ח

<< רש"י על בראשית • פרק לד
א • ב • ג • ז • ח • יב • יג • יד • טו • טז • כא • כב • כג • כה • כז • כט • ל • לא • 


"חשקה" - חפצה