רש"י על בראשית כט ב

<< רש"י על בראשית • פרק כט >>
א • ב • ג • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • כא • כה • כז • ל • לב • לד • לה • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ישקו העדרים" - משקים הרועים את העדרים והמקרא דבר בלשון קצרה