רש"י על בראשית כד סז

<< רש"י על בראשית • פרק כד
א • ב • ז • ח • י • יא • יד • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לו • לז • לט • מב • מד • מה • מז • מט • נ • נב • נג • נד • נה • נז • נח • ס • סב • סג • סד • סה • סו • סז • 


"האהלה שרה אמו" - ויביאה האהלה והרי היא שרה אמו כלומר ונעשית דוגמת שרה אמו שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מע"ש לערב שבת וברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האהל ומשמתה פסקו וכשבאת רבקה חזרו (ב"ר)

"אחרי אמו" - דרך ארץ כל זמן שאמו של אדם קיימת כרוך הוא אצלה ומשמתה הוא מתנחם באשתו