רש"י על בראשית י יג

<< רש"י על בראשית • פרק י >>
ב • ח • ט • יא • יב • יג • יד • יח • יט • כ • כא • כה • כו • 


"להבים" - שפניהם דומים ללהב