רש"י על בראשית י כו

<< רש"י על בראשית • פרק י
ב • ח • ט • יא • יב • יג • יד • יח • יט • כ • כא • כה • כו • 


"חצרמות" - ע"ש מקומו דברי אגדה (ב"ר)